GaZa diseRanG??ApA peRanaN kiTa?

Baru-baru ni kiTa di kejuTkan denGan kekeJaman teRBaRu ISRAEL yaNg mULa memBesaRkan laGi kepaLa mereKa(kerana KEPALA mereKa sememangNya teLah besaR)..biLe saYa tuLis poSt nie..keMatian teLah mencecah 360 oraNg dan munGkin daH melebhi angKa ini..bayanGkaN 360 oraNg iTu aDaLah sauDaRa kiTa..apa YanG kiTa laKukaN unTuk meReka sebaGai seOranG saudara yaNg mempuNyai kehiDupan anG seLesa?negaRa-NeGaRA LuaR beGiTu aSyiK membaNtaH..raMai yanG keLuar mengadaKan demonsTrasi dan tuNjuK perasaaN..menGecaM tndaKan reJim zioNis iTu..saYa beGiTu teRtarik apabiLa teLeVisYen menayaNgkan viDeo banTahaN penduduK di SeraTa duNia..terUtaMa di indoNesiA..
di daLam ruanG oTak masiH teringat sisa-siSa perkaTaan seorang wanita inDonesiA..
"ISRAEL PATUTNYA SUDAH MENGERTI BAHAWA SUATU MASA NANTI ISLAM AKAN MENANG DAN MEREKA ITU AKAN KALAH.WALAU APA PUN YANG MEREKA LAKUKAN,ISLAM TETAP AKAN MENANG.KERANA SELAMA MANA ISLAM ITU TETAP BERSAMA SELAGI ITU DIA AKAN MENANG.KAMI WARGA INDONESIA JUGA AKAN MENENTANG.JADI SIAP-SIA SAHAJA KAMU!!".
Kata-katanya tu lebih kurang camNi lah..kiTa tengOk kaT ayat
SELAMA MANA ISLAM ITU TETAP BERSAMA..
isLam iTu bersaMa..perSoaLannya aDakaH kiTa teLah menunjuKKan kepada duNia bahaWa kiTa teLah menentanG tinDakan iSraeL iTu??adaKah kiTa terGolOng daLam iSLam yanG bersaMa-saMa mereka memperjuaNgkan hak sauDara di sana??iTulaH 2 persoalan yanG peRlU kiTa fiKirkan..
seWakTu kejaDian ini berLakU..Malaysia terlaLu siBuk denGan PoliTiknYa..DenGan taHun BaRunya..deNgaN perKahwiNan SeLebRiTi..Dan maCam-maCam Lagi..
di MalaYsia sendiRi kiTa daPat lihat uMat islam berpecah belah..bergaduH sesaMa senDiRi..iTukaH yanG dikataKan selama mana isLam iTu bersaMa dia akan MenaNg?..LihaT saJa umaT isLam di MalaysIa..MajoRiTinYa haNya paDa naMA..HendOniSme jaDi peganGan..jaDi iKutAn..ARAk jaDi miNuMan saRapaN..DadAh jaDi sanTaPan..bUnuH saNa bunuH siNi..rOmpaK saNa romPak siNi..rOGoL sana rogoL siNi..seMuanYa menJadi sukan..
Kita tenGok aJe time NEW YEAR naNti..suRe aDe paRti sekS..poLis kaTe boLeh tanGani..50 perCeNt je Tu..PoLIs senDirI tak BOLeh perCaYA..saMe 2 kaLi Lima..RasUah.taK semBahyaNg.berJuDi..taPi taK semUaLah.adE poLis yaNg baiK..PemuRaH.BiLe nak dikisaHkaN,kaWan saYa perNah jumPa PoLIs minTak RasuaH..taK banYAk..20 rinGGit je.naMpaK sanGat dioraNg ni maCam anJinG.sEbaB kaLau saYa beLa anJInG..saYa terPakSA beLikaN makaNaN unTuk anJInG tu yaNg berharga 20 riNGGiT.suPaYA seTAraF.aNjiNg saYa mesTi makan makanAn berKhasiAt.naSiB baIk saYa ni IsLAM.
beRbaLik paDa ISRAEL taDi(daH muLe ceRiTa paSaL maLaysiA yaNg di AmBanG kejaTuhan)..biLe adE kaPal hanTAr banTUan ke GAZA(meLaluI LauT) si SETAN ni perGi lanGGar kaPal tu..meManG jaHAt beToL..saJe takNak baGi banTuan tu MasoK..BiLe diTanya kenaPa buAt camtu..ALAsannYa muDAh..KapaL banTuan tiDak maHU berhenTi apabiLa diperInTah..perKAra ini teLah meningkatkan Lagi kemaraHan penduduK di seLuRuh duNia..BusH paDa masa iNi yanG memang diketahui Ramai tiDak mempunYai apa-apa kepakaRan meLAinkan sAtu perKara sahaJa iaitu MenGelak baLingaN kaSuT waRtawan haNya meLiHat perKaRa yaNG memanG iNgin diLihaTnYa..ApaBiLa duNia suRuH menghenTIkan keGanaSan ini..aLasannYa sekai laGi muDah:maHU HAMAS hentikan seRanGan.ISRAEL sebOk keCoh biLe sebuah neGara tu ade nuKleaR lah..PeluRu berpanDuLah..taPi duNia tak pUlak ceK yaNg diOranG tu aDa benDa-Benda tu suMe..PBB poN peRinTah je LeBih seDanGkaN kuasa VEto iaitu aMeriKa sYariKat senDiRi dikaTakaN membEri 'GREEN LIGHT' kePaDa ISRAEL..
So,kita kenalah piKiR BaLik.ApaKah pEraNan kIta sebaGai sauDara semusLim?hanYa dudUk dan MaraH-maRah?menCaCi ISRAEL?TIDAK SAmA seKaLi..
kiTa amBil iKtiBar daRi kejadian iNi..aPakaH punca neGara ini dijajaH?seOraNg KriStIan yanG puRa-pUra memeLUK isLam seLama LebIh kuRanG 30 tahuN hanYA keRana maHu menCaRi di mana KeLemahaN isLam..AkhIrnYa membUat kesimPuLan baHawa isLam iNi KUkuH..caRanYa iaLah denGan memeCahBeLahkaN meReka.So,The fiRsT thiNg iaLAh SeMaNGat uKhwah FILLah seSama ISLAM..kukuhKAn seManGat nI..
KeMuDiaN, JaGan LuPe berDOa kEraNa memang seLaLu kiTa diinGatkaN baHawa senJaTA oranG ISLAM iAlaH doA.JaDi, dOaLah baNyaK2..INSYA-ALLAH..ALLAH akan memakbuLkannYa..
YaKin baHawa suaTu maSa nanTi ISRAEL aKan mendapAt baLAsaNnya..

Labels: